Category Archives: Nhật ký xây dựng Nhóm

Blog này lúc đầu được lập ra với mục đích thành lập một nhóm các bé sinh 2005, 2006 cùng chơi, cùng học để cùng nhau khôn lớn.

Protected: Đổi hướng

There is no excerpt because this is a protected post.

Advertisements
Posted in Nhật ký xây dựng Nhóm

Protected: Trang “About” khi mới thành lập

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in Nhật ký xây dựng Nhóm

Protected: Thành viên thường xuyên

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in Nhật ký xây dựng Nhóm

Protected: Tại sao tôi quyết định thành lập nhóm?

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted in Nhật ký xây dựng Nhóm