Tự tổ chức chơi

Bận lu bù không kịp ghi lại các buổi hoạt động nữa. Lại tặc lưỡi rằng cũng rèn đi rèn lại kỹ năng, đã làm gì mới đâu.

Kế hoạch học vần và học tiếng Trung là 2 phần lớn về tăng cường nhận thức cho con. Mấy tuần nay toán học gần như không có hoạt động mấy, thỉnh thoảng mới có bài đếm, so sánh nhưng thời lượng không nhiều.

Kỹ năng sống thêm một phần mới là cho các con cùng nhau tự tổ chức trò chơi. Kết quả là các con chơi rất hòa thuận nhưng người lớn như mẹ cảm thấy các trò chơi các con chơi ít quá, không chơi một hoạt động đủ lâu để hình thành kỹ năng. Điểm được nổi bật chỉ là các con không phụ thuộc vào người lớn mà biết bàn nhau, đưa ra ý tưởng trò chơi rồi cùng nhau lựa chọn và thực hiện. Tất nhiên nhóm có bé chỉ biết làm theo chẳng tham gia bàn bạc gì, nhưng thôi, mới bắt đầu mà.

Advertisements
This entry was posted in Nhật ký hoạt động. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s