Những hoạt động chính ngày 3/10/2010

1. Chơi với vỏ bưởi: con tự tạo đường ngoằn nghèo từ những miếng cùi màu trắng (khôìnng có định hướng, chỉ cung cấp “đống” vỏ bưởi.

2. Vận động tinh: Trò chơi “Cắp cua” dùng quân cá ngựa thay sỏi. Con dùng đũa gắp được khi tận dụng cả 2 tay.

3. Đất nặn: Tạo hình có gợi ý mẫu sản phẩm bằng hình ảnh (con thường không tạo được hình giống mẫu như mong đợi của người lớn, tuy nhiên kiên trì chơi trò chơi đến khi con cho là giống hình mẫu).

4. Đọc sách: Miu con học hình (con vẫn còn có lúc nhầm hình vuông là hình chữ nhật, lâu không ôn nên quên hay sao ý), một số truyện cổ tích trong kho tàng truyện cổ tích thế giới (NXB KĐ).

5. Dán hình sáng tạo: nhận biết và dán hình vuông, hình tam giác, 1/4 hình tròn màu xanh, đỏ (Sách NXB Mỹ thuật và Đông A).

Hôm nay các trò vận động vẫn chưa dùng mấy vì các con mỗi đứa ốm một kiểu.

This entry was posted in Nhật ký hoạt động. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s