Dự kiến chương trình 01 buổi sinh hoạt nhóm

08h-08h30: Tập trung tại địa điểm sinh hoạt

15′                : Giới thiệu các bé với nhau và/hoặc cho các bé tự làm quen.

30′ – 60′       : Các trò chơi thiên về vận động, mang tính tập thể theo chủ đề.

15′ – 30′        : Các hoạt động tĩnh và cho các bé chủ động, phụ huynh thống nhất nhanh nội dung hoạt động tuần tiếp theo.

This entry was posted in Giáo án chung. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s